Śmieszne cytaty: B -D

Satyr Mythology Myths Mythological - Prettysleepy / Pixabay

Baba w progi cisza w nogi. Przysłowie polskie

Cacactum non est pictum – nafajdane to nie namalowane.
Cisza, chwała silnych, schronienie słabych. Charles de Gaulle

Da daxtram misero – podaj prawicę nieszczęsnemu.
Da locum melioribus – ustąp miejsca lepszym (od siebie). (od siebie). (od siebie)
Da mi basia mille, deinde centum – pocałunków mi daj tysiąc i setkę. Katullus
Da mihi aliquid potum – daj mi coś do picia.
Da mihi factum, dabo tibi ius – udowodnij fakt, a ja ci wskażę prawo.
Dabis improbe, poenas! – Poniesiesz karę niegodziwcze
Dabit deus his quoquo finem, (malis) – Bóg i tym (nieszczęściom) położy kres.
Dach przecieka nie dlatego, że deszcz pada, ale dlatego, że w dachu dziura.
Dać w ziemię nura – najlepsza to emerytura. Jan Sztaudynger
Dać życie to również zgodzić się na cierpienie, przyjmując radość. Michel Quoist
Daemoni etiam vera dicenti non est credendum – diabłu, nawet gdy mówi prawdę, nie należy wierzyć. św. Jan Chryzostom
Daemonum cibus est: carmina poetarum, saecularis scientia, rhetoricum pompa verborum – pokarmem diabelskim są: pieśni poetów, wiedza świecka i retoryczne ozdoby słowne.
Daj (swemu) geniuszowi szansę. Persjusz
Daj drugiemu dojść do głosu – przecież wiesz, co chcesz powiedzieć, a nie wiesz co powie ten drugi, więc to powinno być dla ciebie ciekawsze. Magdalena Samozwaniec
Daj kobiecie maskę, zacznie mówić prawdę. Maryla Wolska
Daj kurze grzędę, ona powie: wyżej siędę. Kolberg
Daj mi rząd dusz! Adam Mickiewicz (1798 – 1855)
Daj mi właściwe słowo i odpowiedni akcent, a poruszę świat. Joseph Conrad
Daj mi wytrwanie i sił wiele, Boże, w życiu, co będzie twórcze i szalone. Julian Tuwim (1894 – 1953)
Daj ujście w słowach: bezgłośny żal będzie drążyć cię szeptem, aż serce ci pęknie. Makbet – William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 – 1616)